Kamera
Bländare
Brännvidd
Slutare
1/639s
ISO
25
Tidpunkt
2019-07-25 11:51
25 Jul 2019
2019-07-25 14:57:48

Relaterat