ML
Kamera
Bländare
Brännvidd
Slutare
1/1992s
ISO
25
Tidpunkt
2020-09-07 13:23
7 Sep 2020
2020-09-07 23:34:14

Relaterat